Privacy & Cookie policy

PRIVACY & COOKIE POLICY

Corpuscomité vzw respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Wij verbinden er ons toe uw privacy te waarborgen en te beschermen.

Corpuscomité vzw verzamelt de namen, adressen, geboortedata en eventueel emailadres van de inwoners uit de Corpusstraat, Oorlogstraat, Stedelos en Eugeen Schepensweg, allemaal gelegen in Oudenaarde. Deze gegevens worden enkel met toestemming verzameld en vernietigd zodra de betrokkenen geen inwoner meer zijn van onze wijk. Gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen kan op eenvoudige vraag bij de vzw.

De gegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten van Corpuscomité vzw en nooit bezorgd aan derden.

Tijdens de activiteiten van de vzw worden foto’s genomen en openbaar gepubliceerd op een flickr-account. Corpuscomité vzw verbindt zich er toe duidelijk aan te geven dat er foto’s worden genomen en deze gepubliceerd kunnen worden. Op eenvoudige vraag tijdens de activiteit worden er van u geen foto’s genomen. Na de activiteit worden foto’s op eenvoudige vraag onmiddellijk verwijderd.

 VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. De gegevens die u daardoor niet uitdrukkelijk verstrekt, maar die automatisch worden verzameld zoals uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s, worden niet verwerkt door Corpuscomité vzw.

 AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Corpuscomité vzw. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend; tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

 AANSPRAKELIJKHEID

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Corpuscomité vzw verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

 OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

Corpuscomité vzw wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door materiaal te sturen, geeft u aan de vzw het onbeperkte recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan het Corpuscomité de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen.

 RECHTSPRAAK

Het staat Corpuscomité vzw vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

 COOKIE POLICY

Om uw surfervaring aangenamer te maken wordt er via cookies informatie over deze site opgeslagen op de harde schijf van uw pc.
Concreet gaat dit om het opslaan van bepaalde cachebestanden. Deze zorgen ervoor dat bij veelvoudige bezoeken niet telkens de hele site moet worden geladen maar enkel de recente wijzigingen. Dit zorgt er ook voor dat u de cookie notice pop-up niet bij elk bezoek moet wegklikken.