Over ons

Een brok(je) wijkgeschiedenis:

 • als uitgever van de eerste “Gazette van Welden” ter gelegenheid van zijn huwelijk met Trudy werd Johan Soenen als “grondlegger” de eerste voorzitter van het comité,
 • 1982: de eerste Corpusfeesten worden officieel geopend op zaterdag 4 september onder een stralende zon, … een eerste Corpuskrantje met weetjes over de historiek van de buurt en diens inwoners wordt gratis bedeeld, … en onder het motto : “hou het mooi, hou het klein” is meteen een startschot gegeven voor veel leute en plezier.
 • mei 1985: Jean-Paul De Weerdt, Guy Lelieur, Leon Steurbaut, Jacques Tjoleyn, Marie-Paule Van De Putte en Herman Van Steen houden het comité na zoveel jaren wettelijk boven de doopvont, en leggen de statuten van de vzw vast.
 • deze verschijnen in 1986 in het Staatsblad, en meteen heeft de vereniging een officieel karakter …
 • een eigen gemaakte tent Walhalla, wordt ingewijd door pastoor Ignace De Schrijver, tijdens de Corpusfeesten van 1985. Meter was Angèle De Visscher (+ 1997) en peter werd Remi Van Lierde (+1986). De tent is sindsdien het centrale punt voor onze jaarlijkse Corpusfeesten
 • september 1991: voorzitter Herman Van Steen wordt levensgevaarlijk gewond in een verkeersongeval, en overlijdt na een lange periode coma doorgemaakt te hebben
 • vanaf februari 1992: diverse nieuwe leden zetten hun beste beentje voor : Marc Meirlaen, Luc Vander Beken, Hilde Perreman, Nele De Clercq, Kristof Declercq, Lucrèse Claus, Christof Pattijn, … en anderen geven de fakkel door : Marie-Paule Van De Putte, Leon Steurbaut.
 • na een langaanslepende lijdensweg (van 13 jaar) van voorontwerp van schildpadstraat, via aanvraag voor een woonerf, tot uiteindelijke goedkeuring en budgettering van het rioleringsplan wordt er in 1994 eindelijk gestart met de aanleg van een riolering en de herbestrating van de Corpusstraat
 • om budgettaire redenen komen pas in 1996 de Oorlogstraat en Stedelos aan de beurt
 • februari 1997: het Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Welden wordt opgericht onder impuls van het Corpuscomité, met als doel: een partnership tussen burger en de politiediensten om het veiligheidsgevoel bij de inwoners te verhogen, en de meldingsbereidheid van verdachte gedragingen te stimuleren
 • juli 1997: de burgemeester komt officieel het “lint” doorknippen om de vernieuwde stratenin de wijk (voorlopig) in te huldigen …
 • tijdens de20ste Corpusfeesten in 2001 werd opnieuw een lint opengeknipt, zij het door een andere burgemeester, en … de alom gekende zegswijze “hoop doet leven” indachtig, werd het verlanglijstje nog maar eens bovengehaald …
 • januari 2002: er wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie geklonken op het nieuwe jaar … we zijn al aardig in het derde millennium opgeschoten, en hebben met Christine Brouet en Hubert Walraet het comité versterkt …
 • 2004 een nieuwe verkaveling zal minstens nog een 15-tal nieuwe gezinnen aantrekken. Een enquête in het krantje met een voorstel om het groeiende verkeer in “goede banen” te leiden, tot op heden zonder ongelukken …
 • 2005 geen aprilvis, maar nog een nieuwe nummering, ditmaal aan de “onpare kant” om de nieuwe huizen op te nemen in de Corpusstraat …
 • … de wetgevende administratieve molen draait, en het “Straatcomité Corpusstraat vzw” maakt van de gelegenheid gebruik om met de statutenaanpassing zich ook te herdopen met de in de volksmond al lang en beter gekende naam “Corpuscomité”, waarvan akte …
 • 2006 Kris De Temmerman komt de rangen versterken, terwijl beroeps- en andere vrijwilligersactiviteiten het moeilijk maken voor Christine om nog langer permanent comitélid te blijven. Wij danken haar voor haar bereidwillige inzet!
 • … en natuurlijk, dat jaar hebben we onze25ste Corpusfeesten gevierd! We lanceerden de startpagina van onze website. In 2007 werd onze website werkelijk uitgebouwd met o.a. beeldmateriaal van de vele wijkactiviteiten, en dit vooral dankzij webmaster Nele en fotograaf Jan!
 • Ondertussen is het comité alweer uitgegroeid tot zes en versterkt met Peter Braekeveld, en worden er nieuwe initiatieven voorbereid.
 • en in 2008 komt ook Nele De Clercq (opnieuw) in het comité. Onder haar impuls  nemen we op AVS deel aan de Provinciequiz, maar vallen we net buiten de prijzen om de herstellingswerken aan onze feesttent te financieren.
 • … in 2009 zien we eindelijk wat onder- en bovengrondse reactie komen  op onze vragen rond de aanleg van onze voetpaden en allerlei nutsvoorzieningen … voorlopig slechts gedeeltelijk, maar toch een stap vooruit !
 • Ons jaarlijkse zomerfeestweekend wordt ditmaal eentweedaagse, maar daarom niet minder geslaagd, integendeel !
 • … Kris heeft ondertussen zijn sportieve en leiderscapaciteiten gebundeld en kiest voor de “ratracers” … wij danken hem voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor onze buurt … en zo zijn we nu “weer met zes wijzen”… op naar 2010
 • in de 150ste editie van het Corpusnieuws staat een nieuw initiatief te lezen … geen gewone receptie met Nieuwjaar, maar een uitgebreide ontbijtbrunch met alles erop en eraan … achteraf bleek dit ook duidelijk voor herhaling vatbaar !
 • In mei 2010 wordt de Corpuswijk laureaat “Bruisende buurt 2010” en worden al die leuke inspanningen beloond met een gratis BBQ vooral een deugddoener voor al die medewerkers !
 • Op de ballonnekes-spaghetti zetten we Hubert in de bloemekes, met dank voor jarenlange inzet …
 • En in november stond het water in de wijk op ongeziene hoogtes … een ramp werd vermeden, maar hoogtij(d) dat er wat aan gedaan wordt … mijnheer de burgemeester !
 • 2011 wordt een jubileumjaar: “30stevan alles en nog wat”, vooral Corpusfeesten, en dat werd een schitterend zonnig weekend, om “u” tegen te zeggen ! Onze 4-stratenwijk haalde 5 sterren in huis in een eigen “fata-morgana-corpus-est-sana” evenement, en daar zal nog lang over nagekaart worden !
 • …maar in het Europese jaar van de vrijwilliger is het niet overal ‘koekenbak’: Nele en Lucrèse geven ons te kennen dat professionele prioriteiten hen dwingen de zaken op een rijtje te zetten … en ook zij krijgen hun ‘diploma voor bewezen diensten’, met begeleidende bubbels en kussen …
 • En met open armen ontvangen we Marleen Lecleir, die de vrouwelijke kant van het comité in ere herstelt, …
 • …in december 2012 wordt het comité nogmaals versterkt: Virginie Bellinck en Bert De Sloover hebben al eerder de handen uit de mouwen gestoken, en willen verder mee bouwen aan het toekomstgebeuren in onze wijk…
 • Het werd voor Virginie echter een ‘korte comitécarrière’. Om professionele redenen verkoos zij eind 2013 als comitélid ‘uit te stappen’!
 • Marleen verhuist tijdens de vakantie van 2014 samen met haar partner om professionele redenen terug naar haar ‘roots en werkomgeving’ in de West-Vlaamse ‘Westhoek’… maar de vier overgebleven musketiers halen er in oktober alweer een vijfde wijze bij met Diederik De Clercq die als ‘ex-inwoner’ van onze wijk bij eerdere Corpusactiviteiten niet alleen mee kwam feesten … !
 • In januari 2016 neemt Diederik de voorzittersfakkel over van Luc. Na 25 jaar trouwe dienst blijft hij wel nog lid van ons wijkcomité!
 • In 2016 vieren we al voor de 35stekeer onze Corpusfeesten. We zetten voor de laatste keer onze gele Walhalla-tent op. Tijd voor modernisering! In diezelfde geest verwelkomen we eindelijk opnieuw een dame in ons wijkcomité. Iris Van der Borght versterkt onze rangen. Op het einde van het jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van één van de oud-leden en medestichters van ons wijkcomité: Leon Steurbaut.
 • Na onze 36steCorpusfeesten verlaat Peter met spijt in het hart het Corpuscomité. Zijn waardige vervanger staat al snel klaar! We verwelkomen Rita Devos, waardoor onze ploeg nu (eindelijk) terug twee dames bevat.
 • In 2018 sluit ook Jarne Van Vlierberghe aan bij het comité. Op 23 september organiseert het comité het evenement ’50 000 días’ om Weldenaar Eugeen Schepens in de bloemetjes te zetten.
 • 2019 start met een prachtige en sfeervolle Winterbar. Tijdens de Corpusfeesten speelt iedereen mee met De Drie Wijzen en schenken we aandacht aan de problematiek van zwerfvuil. In de zomermaanden besluit Iris om het wijkcomité te verlaten. We gaan dapper verder met 6 musketiers. Op de vooravond van 11 november proberen we iets nieuws: een korte dropping langs de rustigste straatjes en wegeltjes in de buurt van Welden.
 • 2020 start met het nieuws dat onze net vernieuwde straatverlichting vanaf dit jaar ’s nachts gedoofd wordt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie begrijpt de burgemeester dat we daar niet mee opgezet zijn. Een evaluatie in het najaar brengt hopelijk wijsheid. Maar dit is ook het corona-jaar. De 39ste Corpusfeesten kunnen niet doorgaan en worden verschoven naar 2021. Het comité bokst dan maar een zomerzoektocht in elkaar die iedereen in zijn eigen bubbels kan aanvatten.
 • 2021: voor het tweede jaar op rij dwarsboomt het virus onze plannen. Geen Corpusfeesten, wel een paaszoektocht voor de kinderen en de Sint zorgt opnieuw samen met zijn pieten en de sintmobiel dat de jaarlijkse cadeautjes terechtkomen. Jacques Tjoleyn, één van de originele stichters van ons comité gaat eind december na 40 jaar schatbewaarder te zijn geweest “op rust”. Ook Diederik De Clercq hangt om professionele redenen na zeven jaar zijn voorzitterssjerp aan de haak, wat voor het comité een nieuwe uitdaging meebrengt: reorganisatie.
 • 2022: in januari verwelkomen Luc, Bert, Rita en Jarne de partner van onze huisfotograaf Jan als nieuw comitélid: Anke De Beck. Zij zal  voortaan de financiële kant van het comité behartigen en in september vieren we niet alleen de eerste “na-Corona-Corpusfeesten” maar verwelkomen we ook onze nieuwste aanwinst in het comité: Mike De Vrieze uit de Oorlogstraat.